YTZ 8/6 speedokary tizlikli şnur trikota machine enjamy

Gysga düşündiriş:

Geýim lentalaryny, çeňňek lentalary, el göteriji lentalary we beýleki görnüşleri öndürmek.Galyňlygy aňsatlyk bilen sazlap bolýar.Lentanyň görnüşini we materiallaryny üýtgetmek ýönekeý we çalt.Bir wagtyň özünde birnäçe reňk öndürip bolýar.Taýýar önümler estetiki taýdan ýakymly.


Önümiň jikme-jigi

surat

Haryt bellikleri

Programma :

Geýim lentalaryny, çeňňek lentalary, el göteriji lentalary we beýleki görnüşleri öndürmek.Galyňlygy aňsatlyk bilen sazlap bolýar.Lentanyň görnüşini we materiallaryny üýtgetmek ýönekeý we çalt.Bir wagtyň özünde birnäçe reňk öndürip bolýar.Taýýar önümler estetiki taýdan ýakymlydyr.

 

Yitai YTB ýokary tizlikli dar mata iňňe dokma maşynynyň aýratynlyklary :

1. Balans tigirli esasy plastinka we çeňňek çyzgysy, takyklygy üpjün etmek we durnukly işlemek, pes yrgyldy we ses çykarmak üçin işleýiş merkezinde gaýtadan işlenýär.

2. Iň oňat lentanyň hilini üpjün etmek üçin dürli iňňe belgisi we iňňe turbasy dürli lenta spesifikasiýalaryna laýyklykda düzülip bilner.

3.Core latch iňňesi, köýnegi güýçlendirmek üçin takyk işlemekde ýörite material ulanýar.

4. allhli şahlar ajaýyp görnüşi we berkligi üçin gaty hrom elektroplatasiýa prosesini kabul edýär.

5. dykyz görnüşli rulman TR rulmany ulanýar.

Tiýaçlyk şaýlarynyň talaplary :

Anketany doldurmagyňyzy haýyş edýäris“Tiýaçlyk şaýlary gözlemek”ätiýaçlyk şaýlaryňyz zerurlygy bar bolsa we enjamyň adyny görkeziň.Zapas şaýlary gollanmasyna laýyklykda çyzgy iberiň, zerur bolsa hakyky ätiýaçlyk şaýlary üpjün edilmelidir.

YTZ seriýasynyň spesifikasiýasy:

Model Iňňe Heald Motor Tizlik Paketiň ululygy (mm)
YTZ 8/8 8 8 1HP 800-1000 RPM 1100 * 900 * 1400
YTZ 6/8 6 8 1HP 800-1000 RPM 1100 * 900 * 1400
YTZ 6/6 6 6 1HP 800-1000 RPM 1100 * 900 * 1600
YTZ 8/6 8 6 1HP 800-1000 RPM 1100 * 900 * 1600
YTZ 12/6 12 6 1HP 800-1000 RPM 1100 * 900 * 1600
YTZ 12/4 12 4 1HP 800-1000 RPM 1100 * 900 * 1600
YTZ-N 6/6 6 6 1HP 1200 RPM 950 * 1300 * 1500
YTZ-N 8/6 8 6 1HP 1200 RPM 1300 * 960 * 1650
YTZ-N 12/6 12 6 1HP 1200 RPM 960 * 1250 * 1650
Adaty goşulma 128 krel uçlary, adaty ätiýaçlyk şaýlary
Goşmaça goşundy rezin iýmitlendiriji, togalaýyş ulgamy

  • Öňki:
  • Indiki:

  • ssasdgqgyt02

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    poçta