J ýokary tizlikli rapier dokma 920-3

J Speokary tizlikli çalt dokma enjamy

 “Yitai” ýokary tizlikli rapier dokma modully kombinasiýa dizaýn düşünjesini we ýokary awtomatiki n umeriki dolandyryş tehnologiýa nique ulanýar we ykjam gurluş, amatly we gysga işleýiş, minimal tehniki çykdajylar bilen işlenip düzülendir. 

ýokary tizlikli rapier dokma maşynynyň aýratynlyklary :

 Dokma enjamynyň işleýiş tizligi 700 aýlaw.Arza bermegiň tizligi 1300m / mn, gamyşyň giňligi 170-380 sm aralygy öz içine alýar. Dürli eşikleri we bezeg matalaryny däl-de, ýeňil, orta senagat süýümini we aýna süýümini dokamak üçin ulanylýar.

Tiýaçlyk şaýlarynyň talaplary :

 Eger ätiýaçlyk şaýlary zerur bolsa, blankany “ätiýaçlyk şaýlary gözleg” bilen dolduryň we enjamyň adyny görkeziň.Zapas şaýlary gollanmasyna laýyklykda çyzgy iberiň, zerur bolsa hakyky ätiýaçlyk şaýlary üpjün edilmelidir. 

Adaty enjamlar: Güýçli çarçuwa

 

Goşmaça goşundy :

Le Sleý sürüjisi

● Elektron çykaryş we elektroniki giriş

● Dokma enjamy

Power Täze görnüşli tygşytlaýjy hereketlendiriji

● Sanly dolandyryş ulgamy

Speed ​​Ösen tizligi dolandyryş ulgamy

● Elektron dobbi we quakkard dökmek hereketi

● Iki gezek ýüplük dokamak

Guide Gollanma çeňňekleri bolmazdan mugt uçuş

● Merkezleşdirilen ýaglamak

   
GYZYK Giňligi 380 sm
Peýdaly giňlik 300 sm-380 sm
Dokma saýlamak 8 reňkli dokma topary bir topar
Kuwwat super motor başlangyjy
Esasy şahanyň tizligi çäksiz üýtgeýän tizlik
IRO iýmitlendiriji Her toplum üçin 6 sany
Shed elektron quakkard
2: 3 geçiriji guty 1 toplum
Geçiriji guty tormoz kömek edýär dökülen görnüş
Goybermek elektron şöhlesi 00600
Başlamak, girişmek, meşgul bolmak elektron şöhlesi 00600
Urulmak kamera urmak (giň dokma)
Dokma çarçuwasy GORIZONTAL TYPE WEFT ÇARÇY
Halas etmek LEeke-täk ELEKTRON LENO HUKUK TARAPY
Ybadathana 2 iňňe uzyn rezin halka
dokamak mehaniki gaýçy
ýaglamak awtoulag ýagy
Enjamy duruzyň ELEKTRIK ARAGATNAŞYK 6 hatar dur
elektron ulgamy ZHONGZI ELEKTRON ulgamY
möhür, podşipnik SKF göteriji, Taýwan TTO markasy
beýlekiler 20000 sany damja, 2 şöhle, 2 rolik, 1 gamyş

Çalt dokma

poçta