YTS 4/16 örme enjamy

Gysga düşündiriş:

“Yitai” ýokary tizlikli örme maşynlary dürli elastik ýa-da elastik däl ýüpleri öndürmek, şnurlary, aýakgaplary we ş.m. öndürmek üçin ulanylýar. , 13,16,17,21,24,32,40 we ş.m. 47 * 114mm, 48 * 140mm, 70 * 210mm üç sany bobbin ululygy bar.


Önümiň jikme-jigi

surat

Haryt bellikleri

Arza:Dürli ýüpler, aýakgaplar, ýokary dartyşly simler, arassa ýüplük, balykçylyk liniýasy, krujkalar, elastik sport esbaplary, perde esbaplary we ş.m. ýasamak üçin ulanylýar.

“Yitai YTS” seriýaly Braiding Machine aýratynlyklary1. Esasy plastinka, öz materialy we garrylygy bejermek prosesi sebäpli ýokary deformasiýa garşydyr. 2-nji material ýokary güýçli, ýokary poslama garşy, ýokary okislenme garşy SG guýma demir QT600 bolup durýar. Gowy gurlan tagtalar iki bölekden ybarat bolup, gurnamagy aňsatlaşdyrýar, görnüşi aňsat däl.4. atylylyk bejergisi tagtanyň gatylygyny we aşgazana garşylygyny ýokarlandyrýar.

17. Bölek bölekleriniň talaplaryAnketany doldurmagyňyzy haýyş edýärisätiýaçlyk şaýlaryny gözlemek“Eger ätiýaçlyk şaýlaryňyz bar bolsa we enjamyň adyny görkeziň.Zapas şaýlary gollanmasyna laýyklykda çyzgy iberiň, zerur bolsa hakyky ätiýaçlyk şaýlary üpjün edilmelidir.

Adaty enjamlar:Kauçuk iýmitlendiriji Bobbin

Goşmaça goşundy:Taýýar önümler rolik alýar

YTB-C seriýa spesifikasiýasy
Model Baş Eplenç Bobbin ululygy Leafaprak dişiniň iň ýokary tizligi Motor Daşaýjynyň görnüşi
YTS 4/16 4 16 48 * 140mm 360 1HP A, B.
YTS 8/12 8 12 48 * 140mm 360 1HP A, B.
YTS 6/16 6 16 48 * 140mm 360 1HP A, B.
YTS 2/24 2 24 48 * 140mm 360 1HP A, B.
YTS 2/32 2 32 48 * 140mm 360 1HP A, B.
YTS 2/40 2 40 48 * 140mm 360 1HP A, B.
YTS 2/48 2 48 48 * 140mm 360 1HP A, B.
YTS 8/8 8 8 48 * 140mm 360 1HP A, B.
YTS 8/9 8 9 48 * 140mm 360 1HP A, B.
YTS 4/12 4 12 48 * 140mm 360 1HP A, B.
YTS 4/13 4 13 48 * 140mm 360 1HP A, B.
YTS 8/13 8 13 48 * 140mm 360 1HP A, B.
YTS 4/17 4 17 48 * 140mm 360 1HP A, B.
YTS 2/21 2 21 48 * 140mm 360 1HP A, B.
YTS 2/25 2 25 48 * 140mm 360 1HP A, B.
YTS 2/29 2 29 48 * 140mm 360 1HP A, B.
YTS 2/33 2 33 48 * 140mm 360 1HP A, B.
YTS 2/41 2 41 48 * 140mm 360 1HP A, B.
YTS -B 2/16 2 16 70 * 210mm 360 2HP C
YTS -B 4/9 4 9 70 * 210mm 360 2HP C
YTS -B 2/13 2 13 70 * 210mm 360 2HP C
YTS -B 2/17 2 17 70 * 210mm 360 2HP C
YTS -B 2/21 2 21 70 * 210mm 360 2HP C
YTS -B 2/25 2 25 70 * 210mm 360 2HP C
YTS -B 2/29 2 29 70 * 210mm 360 2HP C
YTS -B 2/24 2 24 70 * 210mm 360 2HP C

  • Öňki:
  • Indiki:

  • ssasdgqgyt02

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    poçta