Arza

 • Doly çyzykly ýüp öndürmek önümçiligi

  Doly çyzykly ýüp öndürmek önümçiligi

  Bükülen ýüp, egrilen ýüp maşyn 2 we 2-den gowrak ýüplük bilelikde, has iýerarhiki we üç ölçegli many, öwrüm ýüpi diýlip hem atlandyrylýar, çig malyň üsti bilen bükülen ýüp, bölekleriň sany, reňkleriň birleşmegi, tegelek pro galyňlygy 0,5-10MM edip biler ...
  Koprak oka
 • DOLY HOWPSUZ HOWPSUZ ÖNÜMLER GIRIŞ

  DOLY HOWPSUZ HOWPSUZ ÖNÜMLER GIRIŞ

  Howpsuzlyk ýüpi sintetiki süýüm bilen dokalan.Howpsuzlyk kemerini birikdirmek üçin ulanylýan kömekçi ýüpüň bir görnüşi we onuň howpsuzlygy howpsuzlygy üpjün etmek üçin goşa goragdyr.Umumy uzynlygy 2 metr, şeýle hem 2,5 metr, 3 metr, 5 metr, 10 metr we 15 metr, howpsuzlyk ýüpünden 5 metr ýokarda ...
  Koprak oka
 • Doly setir USB Kabel önümçiligi

  Doly setir USB Kabel önümçiligi

  USB kabeli näme?USB termini “Universal Serial Bus” diýmekdir.USB kabel gurnamalary, esasan, kompýuterleri kameralar, kameralar, printerler, skanerler we başgalar ýaly periferiýa enjamlaryna birikdirmek üçin ulanylýan iň meşhur kabel görnüşleridir.Öndürilen enjamlar ...
  Koprak oka
 • Doly çyzykly elastik içki eşik lentalary

  Doly çyzykly elastik içki eşik lentalary

  Lentalar ýasamak barada has giňişleýin maglumat üçin habarlaşmak üçin maglumatlaryňyzy aşakda goýmagyňyzy haýyş edýäris.Satuw inerenerimiz 24 sagatlap siziň bilen habarlaşar.Dar matalar, elastik ýa-da elastik däl lentalar, lentalar we lentalar diýlip atlandyrylýar we eger-de dokalan selwesler bar bolsa we az bolsa, dokalan dar matalar hasaplanýar ...
  Koprak oka
 • Aýakgap önümleriniň doly görnüşi

  Aýakgap önümleriniň doly görnüşi

  Fermuar ýasamak barada has giňişleýin maglumat üçin habarlaşmak üçin maglumatlaryňyzy aşakda goýmagyňyzy haýyş edýäris.Satuw inerenerimiz 24 sagatlap siziň bilen habarlaşar.Adaty aýakgap deri, pagta, jüt, kenep ýa-da ýüp öndürmekde ulanylýan beýleki materiallardan ýasaldy.Häzirki zaman aýakgaplary köplenç dürli sintetiki süýümi öz içine alýar ...
  Koprak oka
 • Fermuar önümçiliginiň doly görnüşi

  Fermuar önümçiliginiň doly görnüşi

  Fermuar ýasamak barada has giňişleýin maglumat üçin habarlaşmak üçin maglumatlaryňyzy aşakda goýmagyňyzy haýyş edýäris.Satuw inerenerimiz 24 sagatlap siziň bilen habarlaşar.“Yitai” fermuar lentasy, giňligi, galyňlygy, materialy, işleýşi, çykyşy ýaly müşderileriň nusgasy bilen öndürip biler.Awtoulag kömegi bilen köpçülikleýin öndürmegi aňsatlaşdyryň ...
  Koprak oka
 • Bandaj nädip ýasamaly?Bandaj ýasamak

  Bandaj nädip ýasamaly?Bandaj ýasamak

  Bandaj ýasamak barada has giňişleýin maglumat üçin aşakdaky habarlaşmak maglumatyňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris.Satuw inerenerimiz 24 sagatlap siziň bilen habarlaşar.Lukmançylyk dokma önümleriniň bazar bahasy 2025-nji ýyla çenli CAGR 4,9 göterim ýokarlanar diýlip çaklanylýar. Fibre2Fashion möhüm lukmançylyk dokma önümlerini - i dürli görnüşleri ...
  Koprak oka
 • Maska gulakhalka

  Maska gulakhalka

  Lukmançylyk maskalary 3ply maska, N95 maskasy ýaly birnäçe görnüş bilen gelýär.Gulak trikota or ýa-da dokalan däl görnüşde bolup biler.Tegelek ýa-da tekiz görnüşde bolup biler.Gulak dokamak maşynymyzda 6 iňňe tegelek görnüşli gulak görnüşini, 16 iňňe bolsa tekiz görnüşde edip biler.Ulanylan ýüplük materialy biz ...
  Koprak oka
 • goş goş kemeri

  goş goş kemeri

  Bagaage kemeri syýahat wagtynda sumkany ýapyk we mazmunyny saklar.Reňkli gaýyşlar, baranyňyzda sumkany karuselde tapmagy aňsatlaşdyrýar.Käbir markalar TSA tarapyndan tassyklanan gulp we şahsyýet belligi bilen goşmaça howpsuzlyk goşýar.Bagaage kemerleri syýahat üçin premium aksessuar ...
  Koprak oka
 • Döş lentasy

  Döş lentasy

  Adatça, markalary köpeltmek we satuw nokadyndaky önümleri tapawutlandyrmak üçin bezeg araçägi hökmünde ulanylýan dar, poliester dokalan ýa-da trikota fabric mata.Krowatyň tikişlerini ýapmak üçin ulanylýar.Düşek lentalary giňlikler, reňkler, dizaýnlar, dokumalar, gurluşyklar we ...
  Koprak oka
 • Howpsuzlyk enjamlary

  Howpsuzlyk enjamlary

  Howpsuzlyk enjamy adamy, haýwany ýa-da jisimi şikeslerden ýa-da zeperlerden goramak üçin döredilen gorag enjamlarynyň bir görnüşidir.Jübüt stasionar we stasionar däl obýektiň arasyndaky baglanyşyk bolup, adatça ýüpden, kabelden ýa-da webden we gulplama enjamlaryndan ýasalýar.Käbir howpsuzlyk enjamlary ...
  Koprak oka
 • Elastik içki eşik lentasy

  Elastik içki eşik lentasy

  Elastik içki eşik lentasy Elastik içki eşik lentalary ýa-da kompýuterleşdirilen quakkard iňňe dokma dokalýar ýa-da trikota machine enjamynda örülýär.Dokalan elastikler üçin san, elipbiý, logotip we alamatlar bilen nagyşlar bar.Neýlon, pagta, spandeks bilen örtülen ýüplükleri ulanýar.Yitai Jacqua ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2
poçta