YTP 8/27 swiss görnüşli iňňe dokma

Gysga düşündiriş:

YTP Speokary tizlikli awtomatiki iňňe dokma, lentalar we krujkalar ýaly ýönekeý elastik we elastik däl matalar üçin amatlydyr.


Önümiň jikme-jigi

surat

Haryt bellikleri

Programma :

YTP 8 / 27swiss görnüşli iňňe dokmaBra lentalary we krujka ýaly ýönekeý elastik we elastik däl dar matalary öndürmek üçin amatlydyr.

Tiýaçlyk şaýlarynyň talaplary :

Anketany doldurmagyňyzy haýyş edýäris“Tiýaçlyk şaýlary gözlemek”ätiýaçlyk şaýlaryňyz zerurlygy bar bolsa we enjamyň adyny görkeziň.Zapas şaýlary gollanmasyna laýyklykda çyzgy iberiň, zerur bolsa hakyky ätiýaçlyk şaýlary üpjün edilmelidir.

Adaty enjamlar: Yzky krel

Goşmaça goşundy :

● Yzyna almak enjamy

● Öňe çykarylýan enjam

● Kauçuk iýmitlendiriji

● Kauçuk rolik

Double Iki gezek dokalýan goşa iňňe iňňesi

Single Iki gezek dokalýan ýekeje berkitme iňňesi

● Goşmaça uzyn zynjyr

Erp Iýmitlendiriji - guşak görnüşi

● Iki gatly enjam

Per Perde lenta enjamy üçin goşa dokma we goşa berkitme iňňesi

YTP seriýasynyň spesifikasiýasy
Model 2/135 2/165 4/65 6/42 8/27
Lentalar 2 2 4 6 8
Gamyş ini (mm) 135 165 65 42 27
Motor 2HP
Tizlik 600-800 RPM 1200-1400 RPM
Çarçuwaly ramka 16 bölek 16-20bölekler
Dizaýn zynjyry 8-48
Dokma dykyzlygy 3.5-36.7 WEFT / CM
Adaty goşulma 8-14 Creel ýerleri, Adaty goşulma
0 goşmaça goşundy Beam ub Bubber iýmitlendiriji, Yzyna çykarmak enjamy, goşa çeňňek ýekeje iňňe

  • Öňki:
  • Indiki:

  • ssasdgqgyt02

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    poçta