YTB ​​6/55 ýokary tizlikli iňňe dokma

Gysga düşündiriş:

Yitai ýokary tizlikli dar mata iňňe dokma enjamy, Bonas görnüşli iňňe dokma enjamy.Enjam dürli görnüşdäki elastik we elastik däl dar lentalary öndürip biler, ini minutdan.2 mm-den 300mm, galyňlygy 3,8 mm-den köp däl, 2 ​​setirden 16 setir.


Önümiň jikme-jigi

surat

Haryt bellikleri

Programma :

Bu enjam aýakgap, elastik guşak, bezeg guşagy, ýokary dartyş guşagy, sport guşagy, perde guşagy, orta bandaj, diwan lentasy, düşek lentasy, medal lentasy, sumka guşagy, öý haýwany, dürli elastik we elastik önümleri öndürmek üçin amatly. lentalar, göteriji lentalar, egriji lenta, howpsuzlyk kemeri, goş goş kemeri we ş.m.

Yitai YTB ýokary tizlikli dar mata iňňe dokma maşynynyň aýratynlyklary :

Bu enjamda 2-16 setir bar, ini dürli modeller boýunça 2 mm-den 150mm-e çenli öndürip biler.Maşynyň işleýiş giňligi, dürli zawodyň kuwwatyny kanagatlandyrmak üçin dürli görnüşlere eýe.Awtomatiki ýaglaýyş ulgamy we ýüplük bilen önümiň hilini ýokarlandyrmak, iş wagtyny tygşytlamak üçin awto-stop hereket ulgamy.

Hilini üpjün etmek üçin NSK, NTN, FAG we ş.m. import edilýän podşipnikler.

Giň gerim, dişli oky we geçiriş gurluşyny güýçlendirýän goşa dökülýän leňňer we goşa zynjyry kabul edýär, Hytaýyň materiginde şunuň ýaly giň maşynlary ilkinji bolup öndürýäris.

Easyeňil ýygnamak we uýgunlaşdyrmak üçin esasly arka krel dizaýny.

Yzky alma enjamy we şöhle kreli alyjylaryň islegine görä üýtgedilip bilner.

Tiýaçlyk şaýlarynyň talaplary :

Anketany doldurmagyňyzy haýyş edýäris“Tiýaçlyk şaýlary gözlemek”ätiýaçlyk şaýlaryňyz zerurlygy bar bolsa we enjamyň adyny görkeziň.Zapas şaýlary gollanmasyna laýyklykda çyzgy iberiň, zerur bolsa hakyky ätiýaçlyk şaýlary üpjün edilmelidir.

Adaty enjamlar: Yzky krel

Goşmaça goşundy :

● Yzyna almak enjamy

● Öňe çykarylýan enjam

● Kauçuk iýmitlendiriji

● Kauçuk rolik

Double Iki gezek dokalýan goşa iňňe iňňesi

Single Iki gezek dokalýan ýekeje berkitme iňňesi

● Goşmaça uzyn zynjyr

Erp Iýmitlendiriji - guşak görnüşi

● Iki gatly enjam

Per Perde lenta enjamy üçin goşa dokma we goşa berkitme iňňesi

YTB ​​430,560 & 610 seriýa spesifikasiýasy
Model 2/110 2/150 4/65 6/55 8/30 10/25 12/20 4/80
Lentalar 2 2 4 6 8 10 12 4
Gamyş ini (mm) 110 150 65 55 30 25 20 80
Motor 1.5HP
Tizlik 1200-1400 RPM
Çarçuwaly ramka 12-16 bölek
Dizaýn zynjyry 8-48
Dokma dykyzlygy 3.5-36.7 WEFT / CM
Adaty goşulma 8-21 ýüplük ýüplük ýerleri
0 goşmaça goşundy Şöhle , rezin iýmitlendiriji, yzyna alýan enjam, goşa çeňňek ýeke iňňe ulgamy, kri l
YTB ​​860 seriýa spesifikasiýasy
Model 4/110 8/55 6/80 10/45 12/30 14/25 16/20 8/60
Lentalar 4 8 6 10 12 14 16 8
Gamyş ini (mm) 110 55 80 45 30 25 20 60
Motor 2HP
Tizlik 1000-1200 RPM
Çarçuwaly ramka 12-16 bölek
Dizaýn zynjyry 8-48
Dokma dykyzlygy 3.5-36.7 WEFT / CM
Adaty goşulma 16-21 ýüplük ýüplük ýerleri
0 goşmaça goşundy Şöhle , Kauçuk iýmitlendiriji, Yzky lenta enjamy, goşa çeňňek ýeke iňňe ulgamy, krel
YTB-D seriýa spesifikasiýasy
Model 8/30 10/25 12/20 14/20 12/30
Lentalar 8 * 2 10 * 2 12 * 2 14 * 2 12 * 2
Gamyş ini (mm) 25 20 15 15 25
Motor 1.5HP
Tizlik 1200-1400 RPM
Çarçuwaly ramka 12-16 bölek
Dizaýn zynjyry 8-48
Dokma dykyzlygy 3.5-36.7 WEFT / CM
Adaty goşulma 16-21 Kril ýerleri al Adaty goşulma
0 goşmaça goşundy Şöhle , Kauçuk iýmitlendiriji , Yzky lenta enjamy, Creel ýerleri

  • Öňki:
  • Indiki:

  • ssasdgqgyt02

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    poçta